Varausehdot

Varaaminen ja maksaminen

Asiakas voi suorittaa varauksen puhelimitse tai sähköpostitse. Varauksen jälkeen Kuus-Hukkala lähettää asiakkaalle kirjallisen varausvahvistuksen / laskun. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 25 % palvelun kokonaishinnasta. Ennakkomaksu on suoritettava 8 vrk:n (yritykset 14 vrk) kuluessa vahvistuksen päivämäärästä. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä 8 vrk:n sisällä laskun päiväyksestä. Hukka mökeissä minimi vuokra-aika on 3 vrk.

Loppulasku on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen varauksen alkua. Vuodenvaihteen (19.12.–15.1.) varauksien osalta loppulasku on maksettava viimeistään 15. marraskuuta mennessä. Tämän jälkeen tulleet vuodenvaihteen varaukset laskutetaan kokonaisuudessaan heti varauksen vahvistuttua. Kesäajan (kesäkuu-heinäkuu) varauksien loppulasku on maksettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen tulleet kesäajan varaukset laskutetaan kokonaisuudessaan heti varauksen vahvistuttua.

Asiakkaan on pyydettäessä esitettävä kuitti/voucher suoritetusta maksusta Kuus-Hukkalalle.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, faksi) Kuus-Hukkalaan. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Kuus-Hukkalaan. Laskun maksamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina vähintään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu vähintään 28 päivää ennen varauksen alkua, peritään vain ennakkomaksu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 21 päivää ennen varauksen alkua, peritään kokonaissummasta 50 %. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 päivää ennen varauksen alkua tai varausta ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan koko loman hinta.

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, mikäli asiakas tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla (esim. lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (henkilömäärää, ajankohtaa, lomakohdetta tms.), peritään tästä erikseen tapauskohtaisesti sovittava summa.

Kuus-Hukkalan oikeus peruuttaa varaus

Kuus-Hukkalalla on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Kuus-Hukkalasta riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kuus-Hukkalaan maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu mökeissä

Mökin viikkovuokraan sisältyy rannan, saunan ja soutuveneen vapaa käyttöoikeus, ellei kyseisen mökin kuvauksessa muuta mainita. Mökin vuokraan sisältyy huonekalut, keitto- ja ruokailuastiat, aterimet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoan valmistukseen ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet tai vuokraa ne Kuus-Hukkalasta eri maksusta.

Asiakkaan tulee kerätä irtoroskat roskikseen sekä pestä astiat ennen mökin luovutusta. Mikäli näitä ei ole tehty loman päättyessä, Kuus-Hukkalalla on oikeus periä vähintään 50 euron suuruinen summa. Muu siivous sisältyy mökin vuokraan. Sisätiloissa tupakointi ei ole sallittua.

Lemmikkieläimistä on sovittava aina erikseen varauksen yhteydessä.

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.

Vahingot

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Henkilömäärä

Mökkiä saa käyttää enimmillään ennalta sovittu henkilömäärä (enimmillään mökin virallisten vuodepaikkojen määrä). Kuus-Hukkalalla on oikeus periä lisähenkilöistä kohtuullinen korvaus.

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Kuus-Hukkalle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Savonlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutoksiin

Kuus-Hukkala pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.